Vybertte si  službu a kontaktujte nás.

ISO 9001 Certifikát kvality 

Medzinárodná norma ISO 9001:2015 vydaná na SR pod názvom Systém manažérstva kvality s označením roku 2016. Norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Tento základný princíp musí byť uplatnený pri zavedení systému kvality a následne obhájený v certifikačnom audite.

Norma je základom systémov manažérstva. A keď dostanete otázku máte ISO? Vtedy zákazníci myslia normu ISO 9001.

Chystáte sa zaviesť ISO 9001 do Vašej spoločnosti? Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže zvládnuť certifikáciu? Kontaktujte nás.

ISO 14001 Certifikát environmentu

Medzinárodná norma rady EN špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva (EMS). Z noriem ISO radu EN 14000 je práve norma ISO 14001 tou, podľa ktorej požiadaviek sa systém zavádza a certifikuje.
Základným zámerom normy 140001 je podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania.
Chystáte sa zaviesť ISO 14001 do Vašej spoločnosti? Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže zvládnuť certifikáciu? Kontaktujte nás.

ISO 45001 Certifikát bezpečnosti

Norma ISO 45001:2018, predtým OHSAS 18001 je medzinárodne uznávaná špecifikácia pre posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Bola vyvinutá v reakcii na naliehavú požiadavku organizácií, podľa ktorej by ich systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci mohli byť posudzované a certifikované. Základným princípom je identifikácia všetkých možných rizík na pracoviskách a ich efektívne riadenie tak, aby bolo minimalizované možné poškodenie zdravia zamestnancov a s tým súvisiace dôsledky.
Chystáte sa zaviesť ISO 45001 do Vašej spoločnosti? Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže zvládnuť certifikáciu? Kontaktujte nás.

ISO 27001

Tento systém sa týka zriadenia, prevádzky a implementácie informačných služieb a informačnej bezpečnosti, ktorá bude chrániť firemné dáta a procesy pred zásahom zvonku. Zavedením normy do firmy bude možné ľahko identifikovať riziká a hrozby v oblasti informačných technológií a služieb a prijať zodpovedajúce opatrenia pre ich odstránenie.
Chystáte sa zaviesť ISO 27001 do Vašej spoločnosti? Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže zvládnuť certifikáciu? Kontaktujte nás.

ISO 20000

Nová medzinárodná norma ISO / IEC 20000:2018 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva služieb v oblasti informačných technológií. Cieľom zavedenia normy ISO 20000-1:2018 je zlepšenie kvality IT služieb, či už vo vzťahu k zákazníkovi, alebo vo vnútri organizácie.

ISO 37001

Certifikácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001.

Norma ISO 37001 špecifikuje požiadavky na systém uplatňovania protikorupčných nástrojov, prevenciu, detekciu a získanie kontroly nad korupčným správaním v organizáciách. Norma ISO 37001 môže byť implementovaná v akejkoľvek organizácii avšak najčastejšie ju využívajú hlavne organizácie spadajúce pod štátnu správu, samosprávy a korporácie.


Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky vypíšte následovný dopytový formulár. Cenová ponuka je nezáväzná.
Poskytnuté osobné údaje budú použité za účelom spracovania cenovej ponuky a zmluvy, svoj súhlas vyjadrujete zadaním údajov a odoslaním formulára.

Cenová ponuka ISO